DİŞ GICIRDATMA ve DİŞ SIKMANIN ÖLÇÜLMESİ

(BRUKSİMETRE TANITIMI)Diş gıcırdatmayı ölçen cihaz  Diş sıkmayı ölçen cihaz  Diş sıkmayı ölçen cihazDiş gıcırdatma ve diş sıkma hakkında:

Diş gıcırdatma ve diş sıkmaya bruksizm (bruxism) adı verilir. Diş gıcırdatma veya diş sıkma genellikle geceleri uyku sırasında ortaya çıkar fakat bazen gündüzleri uyanıkken de görülebilir. Bireyler dişgıcırdattıklarını bilmezler, farkındalıkları yoktur. Bu hastalık çağımızda giderek artmaktadır.

Diş gıcırdatma ve diş sıkma sonucunda dişler aşınır, böylece bir çok dişte soğuk kamaşması (hassasiyeti) meydana gelir. Ağıza soğuk bir yiyecek veya su alındığında dişlerde sızlama görülür. Ayrıca yüzde dikey boyut azalabilir dudak kenarında kırışıklıklar belirir. Hatta ilerleyen durumlarda işitme azalabilir. Dişler çene kemikleri içerisine ksımen gömülerek dişlerin boyları kısalır. Bu durum estetiğin bozulması ile sonuçlanabilir.
Diş gıcırdatma ve diş sıkmanın sebepleri arasında sıklıkla asabiyat yer alır. Ruh durum ve duygusal salınımlar Diş gıcırdatma ve diş sıkma nın en önemli sebeplerindendir. Geceleri tok karnına yatmak veya yüksek yastık kullanmak Diş gıcırdatma ve diş sıkmanın diğer sebeplerindendir.

Diş gıcırdatma ve diş sıkmanın tedavisinde gece plağı yapılması ve çiğneme kaslarına botoks uygulaması en sık uygulanan tedavi yöntemidir. Hastamızın hangi ısırma kuvvetinde olduğunu bilmek bu aşamada yolumuzu aydınlatabilir. Fakat bu gün elimizde diş sıkma ve diş gıcırdatma sırasında dişler üzerine gelen dikey yöndeki sayısal büyüklüğü ölçen hiç bir cihaz bulunmamaktadır.

Yeni geliştirdiğim bu cihaz ısırma kuvvetine indeksli olarak sayısal veri üretmektedir. Cihazın ekrana yazdığı sayısal büyüklüğün birimi "kilogram" değildir. Kilograma indeksli bir parametredir. Bu parametre bir katsayı ile çarpılırsa kaç kilograma eşit olduğu hesaplanabilir. (Ancak buna gerek olduğunu zannetmiyorum. )

Bruksimetre nasıl kullanılır:Bu video Halitor markalı bruksimetre cihazının tanıtımı amacı ile çekilmiştir. Aşağıda bu cihazın devre şeması verilmiştir.
Bruksimetre devre şeması
Sarı bölgeler besleme gerilimini sağlarken yeşil bölgede yer alan 741 (operasyonel amplifikatör) 27 volt ile çalışır. Basınç sensoru fiziksel yüke maruz kalınca iç direnci düşer. Bu değişim 741'in tersinebilen ucundan algılanır ve voltmetreye iletilir. 22 K ayarlı direnç bu ölçümün hassasiyetini ayarlamayı sağlar. Elde edilen değer seri bağlı iki potansiyometre ile dengelenir. Birisi (100K) kaba ayar, diğeri (10K) ince ayar yapar. Böylece kullanıcıya ölçüm yapmazdan önce ekranı sıfırlama imkanı verilmiş olur. (resimleri büyültmek için tıklayabilirsiniz.)
Şöyle kalibre edilir:
Şu basit metodu kullanınız:

Elektronik devrenin yapımında bazı aşamalar görülmektedir.
Bruksimetre bruksimetre Bruksimetre
Arzu eden meslektaşlarım yapsın, üretsin, kullansın, faydalansın. Ücretsizdir.
Marifetlerim      
      Murat Aydın Diyorki
Meslektaşlarıma hitaben tanıtım sayfasıdır.
Ben bir şey satmıyorum.
Orcid kod:
orcid.org/0000-0003-0030-8999

Ana sayfa